Az egyesület megalakult! :)

MENÜ

Felszerelés Szabályzat

Magyar, egyéb pusztai íj

Magyar és egyéb pusztai íjnak tekintendő az az íj, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

 

 • Merevszarvú, visszahajló reflexíj. Merev, nem hajló szarva az íj dinamikus munkájában nem vesz részt.
 • A merev szarv hossza a könyöktől a húrbeakasztására szolgáló horonyig mérve nem kevesebb 8 cm-nél.
 • Ideghossza felajzott állapotban nem több 160 cm-nél.
 • Az idegnek az íj teljes hosszában az íj középvonalában kell futnia.
 • Markolata oldalirányban nem aszimmetrikus, oldalirányú szélessége nem kevesebb, mint 15 mm, ablakos kiképzéssel nem rendelkezhet.
 • Az íjon a göb kivételével más segédeszköz nem lehet.
 • Az íjhoz tartozó nyílvessző alapanyaga fa, természetes tollazással ellátva. A vesszőn a tollazásnál kell jelölni a tulajdonos nevét.
 • A nyílvesszőt olyan esztergált fémheggyel kell ellátni, amely fölösleges kárt nem tesz a vesszőfogóban.
 • Az íj szétszerelhető nem lehet.
 • A markolaton a védőréteg (vékony bőr, vagy bandázs, mely a vessző alátámasztására nem alkalmas) a vessző kifutási középpontjától felfelé maximum 2,5 cm lehet.
 • Az íj felső reflexén semminemű célzást segítő festés, bandázsolás vagy egyéb jelölés nem alkalmazható.
 • Az íjon a bandázs csak egyszínű lehet.

 

A versenyzők felszerelése

 

 • Az íjat tartó kézen kesztyű, vagy más kézvédő megengedett, de ez nem lehet az íjhoz erősítve.
 • Lövés közben bármilyen látást korrigáló szemüveg, kesztyű, ujjvédő, karvédő, mellvédő használata megengedett. Ujjvédőn vagy kesztyűn nem lehet olyan kiemelkedés vagy szerkezet, amely az ideg megtartását, kihúzását vagy a célzást elősegíti.
 • A történelmi megmérettetéseken a résztvevő íjászok számára ajánlott az íj típusának megfelelő történelmi viselet, törekednie kell a korhűségre. Magyar és egyéb pusztai íj kategóriában kötelező az öv és a süveg ajánlott.
 • A magyar és egyéb pusztai íj kategória íjászai vesszőiket háti tegezben nem tárolhatják.
 • A történelmi jelleg erősítése érdekében megengedett egyéb, az íjászathoz közvetlenül nem kapcsolódó történelmi eszközök viselése. (Kard, szablya, kés, tőr, kürt, tarsoly, iszák, stb.)

Lövészeti Szabályzat

A felszerelés és használata

 

 • Csak hibátlan felszerelést szabad használni.
 • Sérült felszerelést, -mint például görbe íjkar, repedt íj vagy nyíl, törött vesszővég (nock), szakadt toll, laza hegy- azonnal cseréljük le. Ne használjunk semmilyen sérült felszerelést! Az ideget cseréljük, ha az kirojtosodott, vagy megkopott. A kar- és ujjvédőnek (tab) illenie kell a viselőjére, és nem lehet szakadt.
 • A rövid nyilak nagyon veszélyesek! Ha túlfeszítik éppen elengedés előtt eltalálhatják az íjat és eltörhetnek vagy átmehetnek az íjász kezén.
 • Elengedéskor a húr útjába ne kerüljön a fej, orr, szemüveg; női íjászoknál a mellkas vonala;
 • Mikor a cél felé közeledünk vigyázzunk, hogy ne lépjünk a földből, vagy a célból kiálló nyilakba. Vegyünk föl minden ilyen nyilat a földről bárki is a gazdája.
 • Minden gyakorlás, illetve verseny előtt ellenőrizni kell a felszerelés épségét, hogy
 • ne legyen idegen
  • (húron) szálszakadás, sérült bandázsolás,
  • az íjon repedés,
  • a nyílvessző szárán repedés, törés, vagy görbület,
  • a nockon repedés, vagy törés,
  • a tollakon szakadás, ragasztási hiányosság,
  • a nyílhegyeken lazulás, vagy rögzítési hiányosság.
 • Az íjász csak a saját alkatához, fizikai erejéhez, képességeihez megfelelő méretű és húzóerejű íjat használhat.
 • Az íjászat megkezdése és gyakorlása során
  • reflex íj felajzásakor meg kell győződni arról, hogy az ideg (húr) megfelelően fekszik az íjkarok végein kialakított vápákban, illetve a húrbeakasztó hornyokban,
  • a felajzási távolságot ellenőrizni kell.
 • Az íjászat gyakorlása során
  • nem szabad az üresen (vessző nélküli) kihúzott íjat „elengedni”, mert az nagy mértékben károsítja az íjat, és az íjászra, de annak közelében tartózkodókra is baleseti veszélyt jelent.
  • az íjat csak a lőállásban, és csak a célra tartva szabad kihúzni,
  • az idegre (húrra) helyezett vesszővel közlekedni, a lőállásban forgolódni tilos!
  • A vesszőket mindig a megfelelő tartóban (tegezben) kell tárolni.
  • a gyakorlótáblákon és a versenyeken vadászhegyet használni tilos!
  • terepíjászat és vadászíjászat gyakorlása során a nehezen belátható lővonal esetén a csapattársak kötelesek felügyelni a lövések biztonságára.
  • a lőállásban lévő íjászt, társai és a kísérők nem zavarhatják.
  • a kísérő viselkedéséért a hozzá tartozó íjász felelős.
  • minden íjjal lőtt sérülésért, az adott vesszőt „elengedő”, a lövést leadó íjász felelős!
  • A közös felszerelésben, a pálya tartozékaiban okozott kárért, az esetlegesen személyi sérülés következményeiért az okozó személy teljes felelősséggel tartozik.
  • A kisebb sérülések (pl. a felszerelés, vagy a berendezések javítása során kisebb vágás, szúrás, stb.) esetén a sérültet elsősegélyben kell részesíteni. A sebet fertőtleníteni, majd kötözéssel, vagy sebtapasszal el kell látni.
  • Nagyobb sérülés esetén a lövészetet azonnal le kell állítani. A sérültet megfelelő elsősegélyben kell részesíteni. Súlyosabb sérüléskor a mentőket kell hívni.
  • Íjjal lőtt sérülés esetén a rendőrséget is ki kell hívni. A rendőrök megérkezéséig a lövészetvezetőnek intézkednie kell a nyomok megőrzésére.

 

A lőtér használata

 

 • A lőtéren az íjászatot csak abban az esetben szabad megkezdeni, ha meggyőződtünk
  • a terület épségéről,
  • a vesszőfogók biztonságos elhelyezéséről,
  • azok rögzítéséről, valamint arról, hogy a lőtávolon belüli körzetben idegen személyek nem tartózkodnak, illetve nem is várhatók.
 • Csoportos íjászat (két főnél több) esetén a megjelentek közül egy felelős személyt (Lövészetvezető) kell kiválasztani, aki szervezi, irányítja a lövészetet. Lövészetvezető csak nagy íjász gyakorlattal, a többiek előtt emberi tekintéllyel bíró személy lehet. Ő jelzi a lövészet kezdetét és végét, mikor az íjászok a céltáblához mehetnek, hogy nyilaikat kiszedjék. Semmilyen körülmények között nem lőhet senki, ha valaki a céltáblák közelében tartózkodik. A nyilak lepattanhatnak a célról vagy letérhetnek a pályájukról. A lővonalnak egyenesnek kell lennie nem lépcsőzetesnek. Ha a csoportban az íjászok nem ugyanolyan távolságra lőnek, akkor a legbiztonságosabb megoldás, egy lővonal kijelölése és a céltáblák különböző távolságba helyezése.
 • A nyilat csak akkor szabad az idegre helyezni, ha az íjász már a vonalon áll és a szabad jelzés megtörtént.
 • Az íjászok csak már a vonalnál állva húzhatják fel az íjaikat. Az íjat tartó kéz nem lehet feljebb, mint a feszítő és nem szabad átlósan feszíteni (egy olyan cél felé, ami nem egyenesen előtte van).
 • Az íjakkal és nyilakkal óvatosan kell bánni mikor már a lővonalon állunk, hogy megelőzzük a másik íjász megsebesítését. Bármilyen váratlan kontaktus egy íjásszal, aki már teljesen kifeszített rontott lövéssel végződhet, ami balesetet okozhat.
 • Az íjász nem feszíthet, míg megzavarhatja a mellette lévőt a lövésben. Ajánlatos az íjat függőlegesen tartani, mivel bármilyen horizontális kidőlés - legyen az jobbra vagy balra -zavarhatja a másik íjászt.
 • A tegez biztonságosabbá teszi az íjászatot, mivel az íjásznak nem kell a kezében cipelnie a nyilait. Az íjászokat biztonságos távolságra helyezzük egymástól.
 • Rendszeresen ellenőrizzük íjászaink felszerelésének állapotát. Azonnal szereljük meg, vagy cseréljük le a már elhasználódott felszerelést.

 

 

 • Biztosítsuk az íjászok számára, hogy senki ne zavarhassa-, vagy érinthesse meg hirtelen.
 • Ha egy nyíl leesik a vonal elé az íjásznak meg kell várnia míg a mellette levők lőttek és csak azután veheti fel a nyilat. Bármely nyíl, amely a láb(ak) vonalról történő elmozdítása nélkül nem szerezhető vissza csak akkor vehető fel, ha a lövészetnek vége.
 • Vigyázni kell, hogy mikor valaki a célból egy nyilat távolít el ne álljon mögötte senki. A hirtelen kirántott vessző ugyanis a mögöttünk állókat megsebezheti. Az íjásznak a cél mellett állva kell a nyilakat kiszedni.
 • Győződjünk meg róla, hogy egy ember mindig áll a céltábla előtt míg a többiek az elveszett nyilakat keresik. Ha nincs elég ember a csoportban, akkor az íjat kell a cél elé keresztbe letenni, jelezve ezzel a többieknek, hogy a cél foglalt.
 • Abban az esetben, ha a kiválasztott lövészetvezető edzés közben távozik a helyszínről, másik rangidős személynek kell átvennie a tisztséget.
 • Csoportos íjászatot lövészetvezető nélkül gyakorolni TILOS!
 • A gyakorlás ideje alatt lőtéren elsősegély felszerelést kell készenlétben tartani. (Megfelelő a gépkocsiban lévő készlet is.)

 

A céllövés általános szabályai

 

 • Lövés közben a lőállásban csak a lövő versenyzők tartózkodhat, a többieknek felszerelésükkel együtt a várakozási vonal (háromlépésnyi távolság) mögött kell maradnia. Lövést leadni csak a lőállásból lehet. A lövési sorrendet csapaton belül az íjászok maguk dönthetik el.
 • A versenyző a megmérettetés egész tartama alatt csak a számára kijelölt cél irányába lőhet.
 • A versenyző a lőállásban, mindkét lábával a korosztályának megfelelő színű karó mögött kell, hogy elhelyezkedjen.
 • A megmérettetéseken a lövést leadó íjásznak kötelessége meggyőződni arról, hogy lövésével embert vagy haszonállatot, egyéb értéket nem veszélyeztet.
 • Ha egy versenyzőnek valamely okból elfogy a rendelkezésére álló nyílvesszője (pl. sok mellélövés) a megmérettetést nem folytathatja. A mellé lőtt vesszők keresésére a csapatnak maximum 3 perc áll rendelkezésére.
 • Vesszőt kilőni csak akkor lehet, ha már a csapat minden tagja a lőállásnál tartózkodik.
 • A versenyző az íjat még vessző nélkül sem húzhatja ki, ha nem áll a lőállásban.
 • A versenyzőknek szigorúan tilos társaik felszerelését engedély nélkül megérinteni.
 • A terepen zajló megmérettetéseken az íjászok számára kötelező a természetvédelemmel kapcsolatos szabályok messzemenő betartása, akkor is, ha a megmérettetés nem természetvédelmi területen zajlik.
 • A megmérettetés alatt minden versenyző a számára kijelölt csapattal együtt mozog. Aki komoly és jogos indok nélkül elhagyja a csapatot az nem lőheti még azokat a célokat amelyeken a csapat túljutott.

 

Találatok Kiértékelése

 

 • A találatokat a versenyzők számára jól hallható módon bemondják, majd feljegyzik annak a versenyzőnek az eredménylapjára, akié a vessző. A versenyző a vesszőt csak a után érintheti meg és húzhatja ki, ha a csapat összes találata rögzítve van a beíró lapon. Amennyiben ezt korábban megteszi, azon a célon az összes találata érvénytelen.
 • Ha a versenyző vitatja a találat értékét akkor a vessző valamint a cél érintése nélkül, a találat bejegyzése előtt a csapatnak kell szavazni arról. Ennek lefolyása: a szavazást a csapat minden tagja egyszerre végzi el, ökölbe szorított kézen a hüvelykujj felfelé (találat megadása) vagy a hüvelykujj lefelé (találat meg nem adása) irányuló jelzésével. Egyhangú szavazás esetén fellebbezésnek helye nincs. Nem egyhangú szavazat esetén döntnököt kell hívni. Ez esetben az ő döntése a mérvadó, mely ellen szintén nincs helye fellebbezésnek.
 • Amennyiben az íjász a megengedettnél több vesszőt lő ki, akkor az össz pontszámból le kell vonni a pluszként kilőtt vessző(k) számával megegyező legmagasabb pontjainak a számát.
 • Minden vesszőt a célban elfoglalt helyzetének megfelelően kell értékelni. A találatot tehát a vesszőnek a célban elfoglalt helye határozza meg és nem az a rés, amit a lőlapon ütött.
 • Ha a vessző palástja a cél kontúrvonalát kívülről érinti, akkor a találatot meg kell adni.

 

Pálya etikett

Miközben tart a lövészet az íjásznak mindig tisztában kell lennie a többiek jogaival és érzéseivel. Sokféle íjász létezik: míg néhányan öröm íjászkodnak mások nagyon is komolyan veszik a sportot.

 

 • A lövészet közben ne beszélgessünk zavaróan hangosan.
 • Ne tegyünk megjegyzést egy éppen lövő íjászra.
 • Biztató megjegyzéseket tegyünk szarkasztikus helyett.
 • Ne zsörtölődjünk saját lövésünkön, (túl hangosan, vehemensen) mivel ez akár a többieket is zavarhatja.
 • Ha problémánk van lépjünk hátra és jelezzük az edzőnek, ne zavarjuk a többi íjászt.
 • Ha befejeztük a lövészetet, lépjünk hátra a vonaltól, hagyjuk a többieket nyugodtan befejezni az övéket.
 • Előzetes beleegyezés nélkül ne nyúljunk senki felszereléséhez.
 • Más íjász nyilait ne szedjük ki a célból, hacsak nem kértek meg rá.
 • Tiszteljük más nyilait a célban.
 • Őszintén pontozzunk.
 • Mindenek felett legyünk sportszerűek.
 • Semmiféle alkoholt sem szabad a pályán fogyasztani.(Kivéve jó minőségű célzó vizet) Bárki, aki erős alkoholos befolyásoltság alatt áll azonnal kizárandó.
 • A dohányzás tilos mindenhol kivéve a dohányzásra kijelölt területeket.
 • Csak a célban bennmaradt vessző számít találatnak (kivéve a csapat minden tagja által egyértelműen látott és elfogadott kipattant illetve átmenő vesszőt),
 • Ha a cél megsérül és annak a kontúrvonala hiányzik, a találat megállapításához a kontúrvonalat képzeletben meg kell hosszabbítani. A beíró lapra tévesen bejegyzett eredményeket csak a vesszők kihúzása előtt lehet javítani.
Asztali nézet