Az egyesület megalakult! :)

MENÜ

 

Tandari Gábor

gtandari@gmail.com

 

A Solt Fejedelem Hagyományőrző Egyesület név,

logó és webdesign Tandari Gábor tulajdona.

 

Alapelvek:

A Solt Fejedelem Hagyományőrző Egyesület kizárólag a hagyományok megőrzése céljából

jött létre.Ebben benne foglaltatik eleink mindennapjaihoz kapcsolódó bármilyen jellegű

tevékenység felelevenítése, lehetőség szerinti továbbvitele.

Ezen felül a múltbéli hadi, harci tevékenységek gyakorlási szinten való elsajátítása. 

Pl. Íjászat, ostorhasználat, botvívás, pusztakezes önvédelem, stb..

A Solt Fejedelem Hagyományőrző Egyesület (továbbiakban SFHE)nem vesz részt sem politikai, sem vallási tevékenységben.

Tagjai vélemény nyílvánításai, cselekményei nem azonosak az SFHE tevékenységével/nézeteivel.

A SFHE-ba belépők vállalják, hogy a csoport alapelveit betartják.

Az SFHE által vagy egyéb szervezetek által lebonyolított rendezvényeken(pl.versenyeken, bemutatókon) a lőterekre ill. az egyéb területekre és a lövészetre vonatkozó biztonsági szabályokat betartják.

Az eszközökben esetlegesen okozott (szándékos vagy gondatlan) károkozás esetén a szükséges mértékig megfizetni vagy pótolni köteles az SFHCS tag vagy az általa meghívott személy. 

 

Az alapelvek be nem tartása azonnali kizárást eredményez.

 

Solt,

2014.01.01.

Tandari Gábor, 

SFHE elnök

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet